Orthodoxie – de Grote en Heilige Vasten en het leven in de wereld

Vasten en gebed, na het kerkbezoek

In de vastentijd is het goed om alleen kerk en huis in gedachten te houden  en je door niets anders te laten afleiden.

Je komt dus thuis. Wat ga je daar doen?
Je zult met alles wat je tot je beschikking hebt proberen de gehechtheid van geest en hart aan de Heer te bewaren.
Ga onmiddellijk na de kerk naar je kamer en val neer in je stille hoek, vraag God je bij te staan met name thuis het beste uit deze periode te halen op een wijze die heilzaam mag blijken te zijn voor je ziel.
Ga vervolgens zitten en kom even een tijdje tot rust, maar laat je gedachten dan niet vervliegen. Door al je gedachten te richten op God en herhaaldelijk de wens te uiten: “Heer Jezus Christus, wees mij zondaar  genadig! Heer Jezus Christus, doe mij Uw vreugde kennen! “.

Na dit moment van rust heb je telkenmale de keus, voortgaan in het gebed of je  arbeid weer op te pakken.

Wat voorhanden is, het maakt niet uit, je weet zelf wel wat je leuk vindt.
Het kost, zoals je ziet, helemaal geen moeite je de gehele tijd met geestelijke dingen bezig te houden en tegelijkertijd aangenaam aan het werk te zijn.
Bidden en tegelijkertijd in gebed zijn, dit is waar
jij jezelf de komende tijd zorgen over zult maken wanneer
je belast en beladen bent, je ziel moeheid ervaart en
je de kracht niet meer bezit om te lezen of te bidden.
Indien je je persoonlijke spirituele aangelegenheden op
een natuurlijke wijze verricht, is het niet nodig je bedrukt te voelen.
Werk welke naast gebed wordt gedaan vult alleen de behoefte aan tijd, die anders zou worden verspild aan inactiviteit.
En niets doen is ‘des duivels oorkussen‘, dus altijd rampzalig, met name in de vastenperiode.

bidden en vasten maakt het onmogelijke mogelijk; praying and fasting makes the impossible possible.

Hoe zou je deze periode thuis kunnen bidden?
Wel beschouwd dienen we de Grote Vasten iets te ondernemen om aan de gebruikelijke regel van het gebed iets toe te voegen. Dat zou kunnen door in plaats van te lezen je meer te richten op het gebed, in deze periode is het immers beter wanneer je de momenten van communicatie met jouw Heer en Meester opvoert.
Zowel aan het begin als aan het eind van de dag zou je meer gelegenheid kunnen vrijmaken en richt je zoals je in gebed gewoon bent in je eigen woorden
– je gedachten en de last die je draagt op aan de Heer, de Moeder Gods en je beschermengel, om hen te bedanken voor hun bescherming en voldoe je daarmee tevens aan je spirituele behoeften.
Vraag hen om je bij te staan zodat je eerst en vooral jezelf leert kennen, zelfkennis opdoet en, wanneer je dàt verkregen hebt, je ijver en kracht mag bekomen om jouw gewonde ziel te helen. Vraag het hen, telkens opnieuw, om je hart te vullen met het broodnodig berouw, een vernederd hart en het daaronder niet langer gebukt behoeft te gaan.
Nederigheid is het meest waarachtige offer dat je God en je medemens kunt aanbieden. Bid daarom, maar leg jezelf geen al te lange en zware gebed’s-regel op, een regel die verder reikt dan welke je normaliter zou kunnen opbrengen. Heiligheid zit hem met name in de kleine dingen, die wij doen – houdt je daarom niet op met zaken, die in feite te groot voor je zijn en die je alleen maar nog meer zouden belasten, dan goed voor je is.
Het is beter om overdag tussen de regels door vaker te bidden en wanneer je het gewone werk met andere [gebed’s-]werk verbindt, heb je je een grotere verstandhouding tot God.

Lees na het gebed een periode heel intensief. Die lezing/studie behoeft in het geheel niet gericht te zijn op het opdoen van verschillende soorten informatie aan kennis van dingen van de wereld, maar op het voordeel dat je behaalt door een constructieve houding – datgene waar je slechts geestelijk voordeel mee behaalt. Daarom behoef je helemaal niet veel te lezen, het kauwen op een uitspraak van een van de kerkvaders kan al genoeg zijn om je dag te verlichten.
Je vraagt me vervolgens wat je dan zoal dient te lezen? Alleen spirituele boeken, natuurlijk. Probeer deze zorgvuldig te lezen, want dergelijke literatuur inspireert de ziel meer dan wat dan ook. En mocht tijdens dit lezen het Jesus-gebed in je hart worden aangereikt leg je boek dan terzijde en bidt zonder ophouden.
Aldus wordt je door gericht te lezen en te bidden tot bekering komen, tot ommekeer. En door dit aldus te doen zul je je hart en je geest de onophoudelijke strijd en het gevecht met de tegenstrever uit de weg gaan. Het is niet te vermijden dat door intensief gebed ook moe kunt worden, maar wanneer je dit zoals ik al aangaf met je werk laat samenvallen zal het je veel lichter vallen.
Het zijn heus niet de grote dingen, die je voor ogen dient te houden, begin in het klein en geleidelijk aan zal dit proces groeien.

vasten is door doopwater, ruimte scheppen

Je denkt misschien waarom niet wordt aangegeven je dagelijkse voeding te verminderen. Tijdens de grote en heilige vasten is het veeleer de opdracht je te bekeren van allerlei mistoestanden in je leven – het teveel gericht zijn op de wereld. Het een kan het andere ondersteunen en daarbij is de regel van ‘eenvoud in gebed en werk‘ belangrijker dan dat je jezelf uitput door jezelf het noodzakelijk voedsel te onthouden. Wanneer je de geest wilt zuiveren is gebed en gericht werk belangrijker en volgt het overige als vanzelfsprekend. Het hart wordt zacht en de passies worden teniet gedaan.
Overdrijf niet, het leven is immers al zwaar genoeg, zeker indien je wat ouder wordt en hier en daar slijtage ondervindt. Je dient krachten op te doen om meer dan je gewoon bent in de kerk te zijn en daarnaast thuis je strijd te kunnen voortzetten. Kijk naar het eten – en neem  daarvan zoveel ‘als je slechts nodig hebt‘ om niet te verzwakken.
Daarnaast is het misschien nodig eens wat meer tijd vrij te maken om tot rust te komen, te slapen. Misschien is dat wel een opoffering voor je en weet wel, elke opoffering is passend met name in deze periode.
En dan àl die gesprekken over wat wel en niet dient te gebeuren – let in ieder geval op de noodzaak, anderen niet te belasten met jouw spirituele aangelegenheden – vasten vindt in het verborgene plaats.
Daarbij geeft de inzet van het memoreren van spirituele thema’s uit de heiligenlevens aanzet tot uitwisseling van constructieve gedachten en zijn deze aanleiding tot gunstige conclusies.
Het ga je goed en laat deze periode vervolgens in combinatie met veelvuldig kerkbezoek je meer vreugde dan verdriet schenken.