Orthodoxie & een dringend beroep op u allen

Als vluchtelingen-Christenen van Antiochië zijn gelovigen van de Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland vanaf 2015 onderweg gegaan.

Zij werden geïnitieerd door Metropoliet Isaac van de

Antiocheens Orthodoxe Parochie Nederland

Antiocheens Orthodoxe Metropolie [Rum Orthodox] van Duitsland en Centraal-Europa [Köln], die in Duitsland in gelijksoortige armlastige omstandigheden verkeerd als Patriarch Johannes X, Damascus, Syrië.

Zoals gezegd, op aanwijzing van het Patriarchaat Antiochië zijn zij op weg gegaan, de meesten van hen zijn vluchtelingen, leven op basis van een minimum inkomen en hebben de grootste moeite vanuit het gehele land naar de centraal gehouden diensten te komen.
Om het kort uit te drukken zij leven van de lucht en de Heilige Geest, Die hen leidt – zij hebben een enthousiast pionier abuna [vader] Basilios Khamis [mob. +316 5524 6561], die hemel en aarde beweegt om het hoofd boven water te houden – méér kan hij met al zijn goede bedoelingen ook niet doen, ook hij verkeerd in miserabele omstandigheden – doet echter wat hij kan.

Deze site is een persoonlijk Nederlands initiatief, welke zichzelf kan bedruipen, doch deze signaleert de nood van deze groep Christenen om in de toekomst te kunnen voortbestaan.
Daarom roept deze BLOG u als lezers op een [periodieke] vrijwillige bijdrage over te maken teneinde dit vuur, wat ons toch zó maar vanuit het gekrenkte midden-oosten komt overwaaien, levend te houden.
Deze vluchtelingen van het Patriarchaat Constantinopel hebben eveneens een actie Kerkbijdrage opgestart, u kunt zich, gezien de omstandigheden, indenken dat dit slechts een initiatief is, welke weinig zoden aan de dijk zet, indien je weinig hebt – kun je immers weinig anders doen.

Daarom deze dringende oproep om deze groepering van 125 gezinnen – op hoogfeestdagen zit de kerk overvol met bezoekers van diverse kanten – te ondersteunen door:
uw bijdrage te leveren op rekeningnummer:
IBAN NL82INGB0008428523 te name van:
Heilige Moeder Gods Parochie.  
U kunt zich niet voorstellen hoe welkom deze bijdrage zal zijn, deze Blog zal u gaandeweg op de hoogte houden van de activiteiten totdat deze gemeenschap zèlf in staat is een eigen site op te zetten.

Bij voorbaat dank aan ondernemers en bedrijven;
uiteraard is deze Orthodoxie op basis van een “groepsbeschikking” van de Belastingdienst een “Algemeen Nut Beogende Instelling” [ANBI] en mogen Donateurs hun giften van de inkomstenbelasting aftrekken, indien nodig doen zij U een bevestiging van uw donatie toekomen.
evt. overige informatie vindt u op:
www.orthodoxekerk.net/anbi/anbi-informatie-okin/

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw
steeds maar weer opkomende bereidwilligheid
dit soort noden te ondersteunen.
Alheilige Moeder Gods bescherm ons’.

redactie www. Lucascleophas.nl