Juli, de 22e – Heilige Maria Magdalena, Myrondraagster en de Apostel-gelijke

      En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf en
zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had.
En zij zeiden tot haar: ‘Vrouw, waarom weent gij?’.
Zij zei tot hen: ‘Om dat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben’.
Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was.
Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij?’.
Zij meende, dat het de hovenier was, en zei tot Hem:
‘Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem Hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen’.
Jezus zei tot haar: ‘Maria !’.
Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: ‘Rabboeni’, dat wil zeggen: ‘Meester!’.
Jezus zei tot haar:
‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God’.
Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Heer had gezien en dat Hij haar dit gezegd hadJohn.20: 11-18.


Heilige Maria Magdalena was afkomstig uit Baghdala, een stad ten westen van het meer van  Galilea.
Toen Christus kennis met haar maakte, benaderde Hij haar en bevrijdde haar van zeven demonen, die haar onophoudelijk lastig vielen, waarop zij een van zijn volgelingen werd.
Na Zijn Kruisdood en Opstanding kwam zij als een van de Myron-draagsters naar het graf en trof daar met haar zusters twee engelen aan, die in het wit gekleed waren en deze kondigden haar aan, dat de Heer niet meer dáár was, maar dat Hij was verrezen, was opgestaan.
Na de neerdaling van de Heilige Geest met Pinksteren bleef zij de vroeg-Christelijke Kerk in Jeruzalem dienen.
Vervolgens trok zij naar Ephese en woonde vlakbij Johannes de Theoloog, waar zij uiteindelijk stierf. Zij werd begraven bij de ingang van de grot, waar later de zeven maagden van Ephese sliepen.

Apolytikion     tn.1.
Christus, Die voor ons uit de Maagd geboren is,
hebt gij nagevolgd, eerbiedwaardige Maria Magdalena,
door Zijn Geboden te onderhouden.
Daarom vieren wij heden uw heilige gedachtenis;
wij roemen u in geloof en eren u met liefde.

Kondakion     tn.5.
Toen de bovenwezenlijke God Zich in het vlees in de wereld bevond
heeft Hij u tot een ware Leerlinge gemaakt, heilige Myrondraagster,
omdat gij heel uw streven op Hem had gericht.
Daardoor hebt gij veel zieken genezen
en nu bidt gij zonder ophouden voor de wereld.

Het rode ei van Maria Magdalena, ….. dè oplossing …..
Het gaat niet om ‘wie’ je wel niet bent, maar om ‘wat’ je doet!
Dit is waar het werkelijk om draait.
Dit is het verschil tussen succes en falen.
Tussen leven vanuit de dingen die komen gaan of ploeteren.
Tussen leven zoals je wilt of leven zoals je denkt dat je dient te leven.

Het gaat niet om ‘wie’ je wel niet bent, maar om ‘wat’ je doet! Wie je bent òf je van goede komaf bent of niet, dat maakt niets uit; je wordt beoordeeld op je daden.
En dat is een lastige keuze, vooral als je jong bent, dat was het ook voor mij en is het soms nog steeds wel.
Want het zit zó in je genen; het zit zó in ons westers systeem verweven.
Dat je wat moet doen. Iets. Wat dan ook.
Om iets te krijgen. Iets te ontvangen.
Je doelen te halen. Verlangens te realiseren. Je dromen waar te maken.
Om te komen waar je wilt komen!
En dat hoe méér je doet; hoe groter je resultaten zullen zijn.
Maar zo werkt het niet! Zo is het niet!

Hoe kan het anders dat er mensen zijn die zich een slag in de rondte werken en toch niet komen waar ze willen? En er ook mensen zijn waar alles bij wijze van spreken als vanzelfsprekend op rolletjes lijkt te gaan? Maar één vinger behoeven te bewegen en alles op zijn plek valt? Omdat het niet gaat om het doen; het gaat niet om actie.
Ook al denk je van wel; ook al ben je overtuigd van wel.
En ik zie het om me heen.
Al die mensen zijn op zoek, naar wat dan ook.
De ‘droom’-baan. De ‘droom’-partner. Het ‘droom’-bedrijf. Dè ‘droom’-carrière.
Op zoek naar ‘weten’ wat je wilt. ‘Weten’ wàt jouw nu eigenlijk gelukkig maakt!
En wat doe je? Veel. Van alles! Je werkt je een slag in de rondte.
Hier heen. Daar heen.
Die cursus volgen, daar een opleiding doen.
Met die praten. Weet ik het. Je doet van alles!
Ze kunnen jouw niet beschuldigen van niets te doen .
En ik zie het bij ondernemers; om me heen.
Die zo graag succesvol willen zijn; mensen willen iets presteren.
En zich een slag in de rondte werken om hun programma’s bij te schaven.
Te perfectioneren. Hun web-site op te pimpen.
Prachtige afbeeldingen te maken voor hun social media, opvallen via Facebook.

Maar leidt het ergens naar toe? Heeft het resultaat?
Ik denk het niet. Ik denk dat ik weet van niet!
Maar ja, het gaat hier niet om mij, het gaat om jou.
Heeft het voor jou resultaat? Werkt het voor jou? Neen?!
Wil je weten waarom? Waarom niet?
Het gaat niet om het doen!
Het gaat niet om wat je doet!; dat jij met je persoonlijkheid opvalt!
Herinner je je nog? Het gaat niet om ‘wie’ je wel niet bent, maar om ‘wat’ je doet! Wáár ben je voor in de wieg gelegd; waar ben je wèrkelijk goed in, wat staat op je lijf geschreven – past bij je. En dat is veelal niet datgene waar je Vader goed in was, jij hebt je eigen kwaliteiten meegekregen en die dien je uit te bouwen.
Niet dat je niets behoeft te ondernemen!
Dat je de hele dag op je meditatie kussentje uit het raam kan gaan staren, tot er je iets invalt. Zo werkt het ook weer niet, maar natuurlijk dien je iets te doen.
Maar het gaat erom van welke plek dàt doen komt!
òf de Heilige Geest het vuurtje aanwakkert, je van binnenuit wordt bevuurd.
Als het doen niet vanuit de juiste plek komt; kun je ik weet ik niet wat ondernemen. Maar zal het je niet brengen wat je er van verwacht! Wat je hoopt! Waar je van droomt!
Het gaat om je innerlijke drijfveren die maken tot wat je bent!
Wie ben jij?
Wie wil je zijn?  
En ben je dat? Of heb je je dat door je omgeving laten wijsmaken? Kun jij dàt leven beleven?
Je creëert je leven namelijk vanuit wat je in je mars hebt!
Je bent een creator vanuit wie en wat je bent!
Vanuit tekort kun je absoluut géén overvloed creëren!
En vanuit angst [òf vanuit ik doe maar wat, want die studie wordt veel gevraagd òf levert het meest inkomen op] kun je geen durven creëren!
Vanuit een gevoel van gebrek aan liefde kun je niet méér liefde creëren!
Het gaat om wat er in je vermogens tot werkelijke hoogten ontplooid kan worden! Wat van jou uit-straalt!
Je dient hèt te in zekere zin te zijn vóórdat je hèt kunt worden!
Wees het! Leef het! En dan? Wat dan?
Eerst dàn onderneem je actie!
En alleen op die manier, verkrijg je de resultaten die je verwacht.
Hetgeen je verwacht, waar je op hoopt. Hetgeen je verlangt, waar je in kunt opbloeien. 
En aldus ben je de ‘bewuste’ grondlegger van je eigen leven!
Het gaat niet om wat je doet, maar om wat je in je mars hebt!
En wàt is hierbij super belangrijk?
Wat is de basis voor dit alles?
Dat je weet -‘wat het is’- dat je wilt!
En weet wie je dient te zijn om datgene te verkrijgen -‘wat het is’- dat je wilt!
En die persoon ben je! . . . . . Nu!
Die persoon leeft! . . . . . Nu!
Het gaat om wat je hebt en niet uit welk nest je komt, weet je nog?!
En dan, alleen dàn, kan het leven je terug geven waar je om vraagt.
Dus begin niet als een kip zonder kop iets te ondernemen, te doen.
Wat je maar denkt dat je dient te moeten doen; o
mdat je bang bent,
z
onder dat je het fundament op orde hebt! betekent gewoon tijdverspilling!
En dàn hebben we het niet eens over wat het doet voor je zelfvertrouwen en al dat soort dingen! Het gaat niet om wat je doet, maar hoe jij je toekomst tegemoet treedt. Wie je uiteindelijk zult kunne zijn!
Wie ben jij?
En wil je deze persoon zijn?
Wat wil je? Waar wil je naar toe? Wat wil je bereiken in je leven?
Wie dien je daarvoor te zijn? en zie dat je die persoon wordt!
En wees vervolgens die persoon!
Leef als deze persoon!
En onderneem eerst dàn pas actie! En blijf doen zoals deze persoon zich dient te gedragen!
Want! Vergeet nooit: Het gaat niet om wat je besluit, maar om wie je uiteindelijk zult zijn! Maria Magdalena onderkende dit pas ná haar ontmoeting met de Heer,
wie en wàt zij diende te zijn; zij gooide het roer totaal om en volgde Zijn Pedagogie; zij werd Zijn volgeling tot de dood aan toe en daarom heeft zij haar Kroon verdiend in het Hemels Koninkrijk.

kort geformuleerd, het ei van . . . . . :
1.]. Met welke verwachting ga ik de wereld in – uiteindelijk mijn graf tegemoet?
2.]. Wat ontmoet ik in de wereld, zijn mijn eieren door Gods hand gegaan zijn en rood van kleur.
3.]. Waarmee kan ik daarmee mijzelf van dienst zijn, als ik weer op mijzelf ben, kan ik dit langdurig vol houden? Acht ik mijzelf gepokt en gemazzeld voor zo’n uitdaging.
4.]. Wat kan ik daarmee aan bieden en ten nutte zijn voor de mensen om mij heen en aan de wereld?