Orthodoxie & het zomerseizoen

In onze door het klimaat veranderende zomers zullen we allemaal intensiever worden blootgesteld aan de zon. Daarom is het belangrijk vooral van elf uur ‘s ochtends tot vier uur’ s middags aandacht te schenken aan onze gezondheid; ons overdag beschermend in te smeren met daartoe bestemde middelen. Ziekten zoals huidkanker komen vaker voor en kunnen leiden tot grote teleurstellingen.

Maar ook ziektes van de ziel steken in de zomer de kop op. De vele uren van vermaak en spirituele ontspanning creëren de juiste voorwaarden voor het ontmoeten van indringende passie.
De wijze van het hedendaags najagen van plezier is voor zowel jong als oud behoorlijk gevaarlijk.
Wanneer je de gehele nacht in een bar of op het strand vertier zoekt, eet, drinkt, danst en de randen opzoekt van wat allemaal wel niet mogelijk is, verstoort dit telkenmale de normale orde en veroorzaakt het zeker niet – de verleiding tot zonde – te vermijden.
Wanneer je het vermaak in kleine kring zoekt en aldaar probeert gezelligheid te kweken, zul je voorzeker ontsnappen aan àl dàtgéne wàt àls ongehoord en beschamend wordt beschouwd.
Hetzelfde vindt plaats met de ziel, indien we de kleine verzoekingen over het hoofd zien en geen aandacht besteden aan de grenzen van ons bestaan, dan is het onmogelijk te ontkomen aan de grote verleidingen welke de spirituele dood tot gevolg hebben.
Door ons positief in te stellen verkrijgen we een verruiming van ons bewustzijn, want gedachten en een eenvoudige omgang zijn levend en hebben een vibrerende invloed; ze verlenen je een intense aantrekkingskracht.
Het is een feit dat positieve daden en gedachten ook positieve gevolgen hebben, en negatief doen en laten uiteraard negatieve gevolgen, die ons vervolgens veel last kunnen bezorgen. Positieve daden en gedachten vanuit een groot zelfvertrouwen kunnen wonderen verrichten.
Alle succesvolle mensen leefden en dachten positief . . . . . en hadden daarom zovéél succes!

Geluk is een kopje koffie en een goed boek

De zomer biedt ons de gelegenheid tot onszelf te komen, door je bijvoorbeeld met een goed boek de rust op te zoeken.
Er zijn ik weet niet hoeveel boeken, die ons de gelegenheid bieden op een positieve wijze kennis te nemen van een rechtschapen leven. Er zijn romans, welke een voorbeeld vormen voor een eerlijk en fatsoenlijke manier van omgang met elkaar, Dostojevski en vele andere schrijvers, die onze aandacht opeisen zonder dat dit onze ziel schade toebrengt.
Het lezen van goede boeken, vooral de historische overleveringen, helpt ons de deugd van zelfkennis te verwerven.
Maar het belangrijkste van alles is dat we de gelegenheid  niet missen om effectiever met onze geliefden om te gaan. Wanneer we ons ontspannen, wanneer we met het gehele gezin samen een prachtige plek opzoeken, kunnen we ons hart openen en verschillende zaken bespreken die onze interesse oproepen. Het is een grote fout om vakanties met andere vrienden of familieleden door te brengen en de unieke kans te verliezen die we het hele jaar door hebben om bij onze geliefden te verblijven. De moderne manier van vermaak in deze wereld ondergaat een grote crisis. De vraag doet zich voor of wij ons met name in onze vrije tijd nog wel inzetten om de saamhorigheid met onze directe omgeving, ons gezin, familie en kennissenkring te stimuleren. Wij raken verdwaald in een egocentrisch – niets ontziend labyrint, waarbij we in de chaos van de wereld verdwaald raken van onze oorspronkelijke bron. 

Het is een goed idee om op vakantie te gaan en plaatsen op te zoeken, die ons cultureel een geestelijk besef verruimen. Godzijdank biedt ons land ons volop mogelijkheden hiertoe en het is beslist niet zo dat alleen kerken en kloosters ons geestelijk kunnen stimuleren.
Tot kan het verruimend werken -in den vreemde- een kerk en klooster op te zoeken, zij vertegenwoordigen een grote schat aan mogelijkheden tot bezinning.
Wanneer we ze bezoeken en hun achtergrond leren kennen, wordt ons Geloof versterkt.
Geloof genereert Hoop en Liefde tot God en onze naaste.

Alles wat we hebben genoemd, zal ons helpen onze accu  voor de winter op te laden. Indien we alleen maar drinken, eten en vrolijk zijn in ons zoeken naar vermaak, dan kan het niet anders of we worden mentaal weer moe en zullen gekweld terugkeren naar ons basisonderkomen.

Civis Mundi, de mens wordt vergeten – Frits Behrendt

Laten we tevens aan denken dat er medemensen rondlopen, die in het geheel geen financiële middelen bezitten en niet in staat zijn op vakantie te gaan.
Enerzijds de zieken en gehandicapten, anderzijds zij die gewoon niet over de financiële middelen beschikken.
Aan hen kunnen we het gezegde “ zoals het vogeltje thuis zingt, zingt het het beste” toetsen.
Dit spreekwoord verklaart ons en diegenen die géén uitbundige vakantie [kunnen] voeren, dat zij uiteindelijk toch  maar ‘geestelijk ontspannen‘ deze periode doorkomen.

Een goede zomer,
de redactie.