Februari woensdag de 14e, 2018 – Valentijnsdag een zonnige liefdesdag?

Valentijnsdag is een feest in het westen met een Rooms Katholieke oorsprong.
Paus Gelasius I riep in 496 deze dag uit ter verering van de heilige Valentijn.
Vanuit de tijd van paus Gelasius is er echter geen enkel biografisch gegeven over deze Heilige bekend.
Sint-Valentijn werd genoemd als een van degenen,  die ‘terecht – net als alle volgelingen van Christus‘ als heiligen door mensen worden vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn.
Met de Heilige Sint Nicolaas is deze heilige echter na het 2e Vaticaans concilie officieel als Heilige van de Romeinse Kalender geschrapt.
De Orthodoxe Kalender vereert op deze dag van oudsher de Heilige kluizenaar van Syrië, de Heilige Maron naast de Heilige Abraham, bisschop van Charres in Mesopotamië [allebei 5e eeuw] en de Heilige Auxentios van Bithynia [ca. 470] en de Heilige Cyril, de Apostelgelijke van Thessalonica, leraar van de Slavische volkeren [869].
Hoewel het dan absoluut géén officiële feestdag is wordt deze dag tòch door veel landen over de hele wereld als Valentijnsdag gevierd.

In de Romeinse mythologie is Cupido de zoon van Venus, godin van de liefde. Zijn tegenhanger in de Griekse mythologie is Eros, de god van de liefde.
Van Cupido wordt vaak gezegd dat het een ondeugende jongen is, die rondgaat met het verwonden van zowel goden als mensen met zijn pijlen, waardoor ze verliefd worden.
De katholieke gemeenschap van het eiland Lesbos organiseert uiteraard elk jaar een reeks religieuze evenementen in het bijzijn van alle Egeïsche katholieke Metropolieten [aartsbisschoppen] alsmede de nuntius van de Heilige stoel van de Paus te Rome in Griekenland.
Dit is tenslotte een eer [en financieel voordeeltje] voor de Rooms Katholieke kerk van Mytilene  de resten van de Heilige Valentijn te bezitten, de patroonheilige van verliefde paartjes over de gehele wereld.
Op de dag zelf worden wedstrijdjes georganiseerd rond het beste liefdeslied, liefdesbrieven en gedichten.  De gebeurtenissen worden afgesloten met een processie waarbij de overblijfselen van ene Valentijn [??], welke naar ik aanneem beslist een volgeling van Christus zal zijn geweest, door Mytilene de hoofdstad van Lesbos wordt rondgedragen.
De curie heeft als hoofdrolspeler aan het begin van de 20e eeuw een onderzoek laten instellen naar de achtergrond van ‘Ο Άγιος Βαλεντίνος στη Λέσβο’ en kwam als historisch en archeologisch bewijs op de proppen waarbij de openstaande vragen na 1500 jaar werden beantwoordt aan de hand van de ontdekking van de overblijfselen in een verwoeste kerk.
Jaren had de geliefde heilige zich verborgen onder het puin van de vervallen en nimmer gerestaureerde kerk, nu werd gelijkertijd een nieuw kerkgebouw opgericht. De de poëtische voetnoot is de Odysseus van de elite zelf, “… de grote krachtige beoefenaar van de verbeelding, met in het middelpunt van het hele universum de erotische strijd tussen geliefden”.
Zoals ook vandaag zijn dìt soort tekenen niet aan de mensheid besteed, het blijken slechts ‘parelen voor de zwijnen’ te zijn.

Antiochisch Orthodoxe [‘vluchtelingen!’] Gemeenschap zoekt een ‘betaalbaar’ onderkomen in Utrecht?

Mocht de Orthodoxe Gemeenschap van welke signatuur dan ook ooit de behoefte krijgen aan een glorieus uitziend onderkomen, dan dient men God alleen maar om een wondertje te verzoeken.
Het is echter jammer dat de Heer Zelf heeft voorzegd: “       Een boos en 
overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jonah, de profeet. Want gelijk Jonah drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachtenMath.12: 39,40.
Hoewel op het eiland Lesbos dus een festival «The Island of Love»  wordt gevierd, bereidt de Orthodoxe Kerk zich deze week in de ‘boterweek’ voor op de grote en heilige week, welke ons naar het Hoogfeest van Pascha leidt. Het is een teken temeer om je nòg méér van de wereld af te wenden.

‘Wat beweegt jongeren?’

Wat drijft ons Christenen, wat beweegt eenieder?
♥︎ Elke achterliggende reden, waarbij iets ervaren wordt en waarop vervolgens gehandeld wordt, dient ons als doodsbedreiging te benauwen!
Waar bevuilt de mens zich vandaag de dag mee, waar verminkt hij/zij zichzelf mee?
♥︎ Waar dient de mens werkelijk bang voor te zijn?
Is het een gebrek aan Liefde? Durf je te bekennen dat het jou aan Liefde ontbreekt? Of beschouw je liefde slechts als een oerdrang?
Is dàt onze Christelijke vraag?
 Ontbreekt het ons soms aan Geloof in de Opstanding?, de werkelijke bestemming van de mens.
Waarom is er in de Kerk zoveel afstand tussen mensen en de hiërarchie?
Waarom wordt de waarachtige Christus opgesloten in plechtige officiële gebeurtenissen, die volgens een bepaald stramien plaatsvinden en  vinden er ceremonies in de majestueuze tempels plaats?
Zijn we er werkelijk op uit onszelf op te offeren?
Is dàt hetgeen waar we allemaal aan lijden?
  Ontbreekt het ons elkaar een ‘Goede Week’ te bezorgen en een daaropvolgende Opstanding?”.
Johannes Chrysostomos.